Våra öppettider

Kristallen har öppet mellan kl. 06.00-18.30 inklusive under jul- och sommarledigheten. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Planeringsdagar

Kristallen har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.